Форма за кандидатстване
 1. Имена:*
  Invalid Input
 2. Дата на раждане:*
  Invalid Input
 3. Месторождение:
  Invalid Input
 4. Адрес:
  Invalid Input
 5. Телефон:*
  Invalid Input
 6. e-mail:*
  Invalid Input
 7. Образование:

  Invalid Input
 8. Други сертификати за владеене на език:
  Invalid Input
 9. Компютърна обезпеченост*
  Моля посочете компютърната Ви обезпеченост.
 10. Познания по MS Office*

  Invalid Input
 11. Специализиран софтуер за превод, с който сте работили:
  Invalid Input
 12. Преводачески опит*


  Invalid Input
 13. Език/езици, които владеете:*
  Invalid Input
 14. Предпочитана област за превод, редакция, корекция:
  Invalid Input
 15. Работен капацитет:*
  Invalid Input
 16. Очаквано заплащане (в лв.):
 17. Неспециализиран текст:
  Invalid Input
  лв. за стандартен срок
 18. Неспециализиран текст:
  Invalid Input
  лв. за експресен превод
 19. Специализиран текст:
  Invalid Input
  лв. за стандартен срок
 20. Специализиран текст:
  Invalid Input
  лв. за експресен превод
 21. Издавате ли фактура?*
  Invalid Input
 22. Прикачете CV
  Invalid Input
 23. Допълнителен коментар:
  Invalid Input
 24. Invalid Input