Езикови групи

ГрупаЦена
І-ва група:
английски, немски, френски, руски език
10-14 лв./преводна страница*
ІІ-ра група:
италиански, испански, гръцки език
12-17 лв./преводна страница*
ІІІ-та група:
турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, полски, македонски език
14-19 лв./преводна страница*
За всички останали езици по договаряне

* Цената на преводна страница се определя в зависимост от срока на изпълнение на поръчката (стандартна, бърза и експресна) и от тематиката на текста (стандартен или специализиран). Трябва да се има предвид, че работният капацитет на един преводач е до 8 преводни страници на ден.

Устни преводи

Устният превод представлява устно предаване на текст от изходен език на един или повече целеви езици.

Симултанният превод обикновено намира приложение при конгреси и конференции, при които присъстващите не разбират езика на говорещия. Изисква наличието на съответната техника, извършва се от екип от двама преводачи в момента на говоренето, които се намират в кабина. Цената се определя на ден за екипа.

Консекутивният превод обикновено намира приложение при събрания и делови срещи, представлява превод с изчакване. При него говорещият прави пауза, за да може преводачът да преведе казаното.

Шушотаж – преводачът превежда шепнешком на клиента.

Придружаване – при пътуване на едно или повече лица в чужбина, работни срещи, делови мероприятия, участия в панаирни изложения и др.

Писмени преводи

Писмени преводи от Виа ЛитераПисменият превод представлява писмено предаване на текст от изходен език на един или повече целеви езици. Цената на писмените преводи се определя на база една машинописна страница, която съгласно БДС съдържа 1800 знака, 30 реда х 60 знака на ред, с включени интервали.

Ако искате да научите повече за това как да изчислите колко знака се съдържат в текста, който искате да преведем, натиснете тук. Можете да намерите и още любопитни факти за писмения превод в нашия блог.

Писмените преводи, които извършваме, включват превод на документи на фирми и граждани:

 • кореспонденция
 • договори, споразумения, удостоверения за актуално състояние,
 • учредителни документи
 • счетоводно-финансови документи
 • тръжна документация и др.

А също и документи, издадени от официални институции и учреждения, като например:

 • общини – удостоверения, за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес и други бланкови документи.
 • съдилища – свидетелства за съдимост, съдебни решения по семейно, гражданско, търговско и наказателно право,
 • образователни институции – дипломи за средно и за висше образование, академични справки, уверения, служебни бележки и др. удостоверения.
 • НОИ – удостоверения и разпореждания за пенсия, документи за осигурителен стаж и доход и т.н.
 • НАП – ревизионни актове, данъчно-осигурителни документи.
 • здравни заведения – епикризи, болнични листове, медицински изследвания, експертни решения на ТЕЛК и др., както и всякакви други документи, издадени от български или чуждестранни институции.

За повече информация относно цените, виж тук.