Еволюцията на преводите

Работата на преводача в периода от 70-те до началото на 90-те години се е различавала доста от това, което представлява днес.

Компютрите, или по-точно изчислителните машини, от онова време са заемали цели зали, за охлаждането им са били необходими огромни агрегати, извършвали са много сложни математически изчисления и са се различавали много от днешните персонални компютри, с които разполага по-голямата част от населението. Основното средство за комуникация тогава е бил телефонът, телефаксът е бил футуристично средство, а Интернет, Wi-Fi, мобилни телефони, SMS, e-mail може би са били познати само в НАСА.

Който е имал нужда от превод, е отивал лично в агенцията за преводи, където е оставял материала за превод, или пък го е изпращал в плик по пощата. Преводачът е бил принуден да работи на място в агенцията или и той да отива лично в агенцията или пък до пощенската служба, за да вземе документацията за превод. Пишещата машина е била единственият "hardware", който е използвал, за да напише текста.

Ако се е налагало да се правят по-задълбочени проучвания, той е трябва да посещава библиотеката, а се свързва с различни специалисти. Цените и сроковете за изпълнение на услугата са били доста по-големи от актуалните.

Днес може да се работи от разстояние. Достатъчно е да включим персоналния си компютър, да проверим електронната си поща, да приемем предложение за превод, изчислено в повечето случаи на дума или на определен брой знаци, могат да се подписват договори за сътрудничество и да се изпращат по факс и електронна поща, може да се работи с агенции и преводачи на различни континенти, а създаването на интернет сайт, позволява на света да разбере за нашето съществуване.

Речниците, наръчниците, енциклопедиите и изобщо основните средства за задълбочено навлизане в тематиката вече събират прах по рафтовете, защото е достатъчна кратка консултация с най-известните интернет търсачки, за да получим информация от всякакъв вид: в сферата на медицината, науката, географията и др. или пък да търсим терминология. Същинската еволюция на процеса на превод, който вече е по-бърз и по-евтин, се дължи основно на използването на CAT инструментите. Става въпрос за софтуери за подпомаган превод (като държа да отбележа, че това не е автоматичен превод), които позволяват, при определени условия, създаването от преводача на преводна памет, която да му бъде от помощ, като му предлага да използва същите или или подобни до 99% изречения, които вече е превел по предходни проекти. Такъв тип софтуер дава възможност да се създадат речници, осигурява терминологична хомогенност на превода, дори и ако по него са работили повече преводачи. Ето защо агенциите могат да извършват превод на обемни материали в рамките на няколко дни.

В последно време се налагат и т.нар. автоматични преводачи, които не трябва да се бъркат с описаните по-горе CAT  инструменти. При тях се прави автоматичен превод на всяка дума от текста, без да се взима предвид смисловата връзка между отделните думи в изречението. Автоматичните преводачи разполагат с определена база данни, от която избират като превод на конкретна дума съответствието, което се повтаря най-често в базата данни. Очевидно е, че такъв вид превод все още не е никак надежден.  Ето защо, въпреки бързите темпове на технологичното развитие, най-важният и основен фактор за добрия превод остава преводачът, с езиковите познания, културата и компетентността, които притежава.