Как да изчислим броя символи в текст

Изчисляването на брой символи в даден текст може да стане, ако файлът подлежи на текстообработка в Microsoft Word. Трябва да отворите съответния файл, ако използвате Word във версия до 2003, от лентата с менютата избирате Tools > Word Count > Characters (with spaces), където ще видите общия брой символи заедно с интервалите. Поради промени в интерфейса на Word версии 2007 - 2010, последователността е малко по-различна: от лентата с менютата избирате Review > Proofing >  Word Count > Characters (with spaces).

Числото, което виждате там, трябва да се раздели на 1800 (това са символите с интервали, които се съдържат в една стандартна машинописна страница съгласно БДС), резултатът, който се получава, е броят страници изходен текст. Обикновено се получава разлика между брой страници изходен и преведен текст, тъй като често в текста има съкращения, които трябва да бъдат разписани подробно при превода, за да се постигне по-голяма яснота на преведения текст. Но все пак е достатъчно точен метод, за да се определи приблизителния обем на преводния текст, въз основа на който се калкулира общата цена.