Защо човекът-преводач остава все още незаменим?

Хората и машините не винаги са били най-добри приятели, може би защото хората проявяват известна доза завист към възможностите на машините да изпълняват някои задачи по-ефективно, по-бързо и с по-точни резултати. Най-голямо е неодобрението, когато заради машини се налага съкращаване на работни места, въпреки че това все още е невъзможно в сферата на преводите.

Еволюцията на преводите

Работата на преводача в периода от 70-те до началото на 90-те години се е различавала доста от това, което представлява днес.

Компютрите, или по-точно изчислителните машини, от онова време са заемали цели зали, за охлаждането им са били необходими огромни агрегати, извършвали са много сложни математически изчисления и са се различавали много от днешните персонални компютри, с които разполага по-голямата част от населението. Основното средство за комуникация тогава е бил телефонът, телефаксът е бил футуристично средство, а Интернет, Wi-Fi, мобилни телефони, SMS, e-mail може би са били познати само в НАСА.

Езиците - инструмент на общуване

Тъй като човекът е социално същество, нуждата от общуване винаги е била от съществена важност. Да общуваме означава "да споделим с другите това, което е наше" и поради това е важно съобщението, което искаме да предадем на другите, да бъде възприето правилно. В тази статия ще обърнем внимание на два вида общуване - вербално и невербално, които стоят в основата на междуличностните отношения.

Без да пренебрегваме красноречието на невербалния език - жестове, мимики, поза и др., който често е предмет на психологически проучвания, все пак той се сблъсква с ограничения, които езикът успява да преодолее. Ето защо трябва да признаем превъзходството на езика, който, поради своята комуникационна сила и функционалност, успява да изрази всяка конкретна или абстрактна ситуация.

Как да изчислим броя символи в текст

Изчисляването на брой символи в даден текст може да стане, ако файлът подлежи на текстообработка в Microsoft Word. Трябва да отворите съответния файл, ако използвате Word във версия до 2003, от лентата с менютата избирате Tools > Word Count > Characters (with spaces), където ще видите общия брой символи заедно с интервалите. Поради промени в интерфейса на Word версии 2007 - 2010, последователността е малко по-различна: от лентата с менютата избирате Review > Proofing >  Word Count > Characters (with spaces).

Здравей, Свят!

Здравей, Свят!

Това е първата статия в блога на Виа Литера на български език.